Звукопоглъщащи,акустични панели

В категорията звукопоглъщащи /акустични/ панели представяме окачени тавани, килими и акустични панели. 
Тези продукти поглъщат част от шума в офиса.
Един от най-лесните начини е да се увеличи акустичната абсорбция на помещението, 
да се подобри оформлението на бюрата в общите пространства, така че членовете на екипа да седят близо един до друг. 
Бюрата се нуждаят от подходящи прегради и панели, за да ограничат шума,
произвеждан от източници на звук, разположени близо един до друг.